News

May 7th به شاهراه اعتماد کلید ( شاکیلید) خوش امدید

شاکیلید ارایه کننده خدمات احراز هویت و امضا دیجیتال همراه می باشد . در این سامانه میتوانید پس از ثبت نام ، نسبت به دریافت خدمات محصولات احراز هویت و امضا دیجیتال همراه اقدام ... Read More »